Kjell O. Lejon

Sveriges Kristna Arv

Antal sidor

+ frakt

OM

Kjell O. Lejon

KJELL O. LEJON är professor, avdelningschef och studierektor vid Linköpings universitet. Hans forskningsinriktning är religion och politik samt kristendomens historia. Lejon är även vicerektor vid Johannelunds teologiska högskola. Han har föreläst i tolv länder och under flera år varit gästprofessor i USA.

Publikationslistan är lång och omfattar omkring 30 böcker, vid sidan om en lång rad artiklar. Han är familjefar, prästvigd för Svenska kyrkan och bl. a. aktiv som fritidspolitiker.

Läs mer om Kjell O. Lejon här »

Baksidestexten

Vad kan vi lära av vår kristna historia?

Det är inte särskilt komplicerat att påstå att själva idégrunden till vår demokrati och vårt tillitssamhälle är byggt på ett gemensamt kristet tankegods och kulturarv.

Den kristna värdegrunden har varit förutsättningen för det goda tillits-samhälle som många av oss har vuxit upp i, och trots att den utgjort plattformen på vilket det demokratiska samhället byggts upp, så har den kristna tron inte minst under det senaste halvseklet utsatts för hård kritik.

Utan kunskap om biblisk världsbild och kristen tro blir väsentliga delar av det kulturella arvet obegripligt. Om vi inte talar om detta eller förmedlar det till kommande generationer kommer vi som land att utarmas, både kulturellt och existentiellt.

Intervju

Intervju i Mariestadstidningen

Vårt kristna arv spelar roll.
Kjell O Lejon är professor i religionsvetenskap, författare och samhällsdebattör. Nyligen kom han ut med boken Sveriges kristna arv.

Recension

Sveriges kristna arv – tro, kultur och byggandet av det svenska tillits- och välfärdssamhället

Författaren, som i första hand är expert på modern amerikansk (andlig) historia, försöker i tjugofem korta kapitel belysa det kristna arvets betydelse för vårt land, därtill kommer några avslutande kapitel som tecknar en kulturkamp med ett avkristnande av landet (och i viss mån av Svenska kyrkan) som resultat.

Artikel

VÄRLDEN IDAGS BOK PRESEN­TERADES I RIKSDAGEN – ”KRISTEN­DOMEN BYGGDE SVERIGE”

Kapar man kopplingen till det kristna arvet så gör man sig skyldig till historielöshet och riskerar att hamna vilse. Det sade professorn Kjell O Lejon vid ett riksdags­seminarium nyligen.

RECENSION

Gunnar Hyltén-Cavallius: Ett referensverk om Sveriges kristna arv

I sin studie Sveriges kristna arv: Tro, kultur och byggandet av det svenska tillits- och välfärdssamhället (Världen idag 2023) önskar Kjell O. Lejon inte kopiera historiska epoker. Snarast handlar det om att se närmare på alla faser av den svenska kyrkohistorien och låta sig inspireras här och nu.

RECENSION

KJELL O LEJON PÅMINNER OM KRISTNA ARVET OCH MANAR TILL FRIMODIG KULTURKAMP

Vilka är de dominerande värderingarna i dagens svenska samhälle? En kort lista lyder: individualism, relativism, emotism (”det jag känner är rätt”), konsumism och krav på självförverkligande. Till detta kommer social oro och kriminalitet. Kan samhället laga revorna i välfärdsbygget?

RECENSION

TANKEVÄCKANDE HISTORIA OM GLÖMT ARV

LarsOlov Eriksson recenserar Kjell O Lejons bok Sveriges kristna arv, som i kronologisk ordning följer kristendomen i Sverige från kristnandet till i dag.

Utdrag ur boken

Det är det kristendomspräglade arvet, i reformatorisk tradition, som utgjort den värdemässiga grunden också till vårt svenska välfärdsbygge, liksom i våra nordiska grannländer. Men det är också detta arv som särskilt tydligt, i snart ett sekel, medvetet har eroderats av politiska krafter. Det har tydliggjorts på många fronter, såsom i utbildnings- och familjepolitiken.

Vi ser hur förtroenden raseras, att den psykiska och existentiella ohälsan ökar, att värdekonflikter accentueras och att talet om tolerans i själva verket resulterat i en allt trängre åsiktskorridor. Sammantaget utsätts samhället för stora prövningar.

Hur går vi med nuvarande situation bäst vidare för att bygga ett samhälle som för oss alla kan betraktas som ett gemensamt gott samhället att leva i?

Några har vaknat upp och upplever att vi måste se oss tillbaka och fråga oss vad det var som byggde vårt tidigare mer trygga tillitssamhälle. Finns det någon väg tillbaka – eller mer rätt: någon väg framåt på den gamla grunden? Går det att laga de allt större sprickorna i samhällsbygget, som en kanske välvillig men missriktad politik lett till? Tonläget har på senare tid till delar ändrats i samhällsdebatten. Även politiska partier lyfter nu åter fram det positiva med det kristna arvet.

Rekommendationer

Susanna Birgersson

Frilansskribent

”Det här är en intressant bok med ett viktigt ärende: att berätta om det kristna arv som präglar varje del av den svenska historien fram till modern tid. Sorgligt nog har rottrådarna klippts av, och som land har vi aktivt monterat ner allt som bildade en självklar referenspunkt i tillvaron. De flesta vet ingenting om kristendomen och är därmed avskurna från vårt gemensamma kulturarv. De kan inte tolka det, än mindre hämta någon glädje eller tröst i varken bibelberättelser eller psalmverser. Tilliten eroderar, sammanhållningen är upplöst och känslan av meningslöshet breder ut sig.”

Torbjörn Aronson

Professor i kyrkohistoria och rektor för Skandinavisk Teologisk Högskola

Sveriges kristna arv av professor Kjell O. Lejon är en mycket viktig bok. I en tid som präglas av både kraftig befolkningsförändring och historieföraktande woke-ideologi behöver kunskapen om Sveriges kristna arv spridas på bred front. Många av de positiva inslagen i den svenska samhällsutvecklingen under de senaste hundra åren har en lång historisk bakgrund i kristen tro och kyrka i Sverige. Idag är den kopplingen nästan bortglömd. Stor tack till bokens författare, professor Kjell O. Lejon, för en strategiskt viktig folkbildningsinsats!”

Rune Imberg

präst och teol. dr, lektor em. i kyrkohistoria på Församlingsfakulteten i Göteborg

”Sverige – detta land som är obegripligt för så många människor, även för oss svenskar – blir mycket mer begripligt när man läser professor Kjell O. Lejons kortfattade svenska kyrkohistoria. Han visar på ett övertygade sätt hur landets kristna värderingar lett fram till vårt ‘tillits- och välfärdssamhälle’. Framför allt att Sverige är präglat av sitt lutherska arv.

Boken är en läsupplevelse! Den är lättläst och rekommenderas till den stora allmänheten, men inte minst våra politiker och journalister behöver läsa den för att förstå mer av detta märkliga land. Om man återupptäcker de gamla källorna kan det ske en spännande utveckling!”

Prova gärna tidningen
Klicka här

BESTÄLL IDAG

Sveriges Kristna Arv

Boken är inbunden med skyddsomslag

Boken kostar 249:- + frakt 49:- inom Sverige.

Fakturan skickas tillsammans med boken.

Beställningsformulär

Namn(Obligatoriskt)
Adress(Obligatoriskt)