Läs hela artikeln på Världen idag

Världen idags bok presen­terades i riksdagen – ”kristen­domen byggde Sverige”

Kapar man kopplingen till det kristna arvet så gör man sig skyldig till historielöshet och riskerar att hamna vilse. Det sade professorn Kjell O Lejon vid ett riksdags­seminarium nyligen.

– När känsloargument trumfar sakargument, när rätt och fel på allt fler områden ersätts med en gråzon är det uppenbart att vi kommit långt från en stabil grund, sade han.

Nyligen arrangerades ett seminarium i riksdagen med anledning av boken Sveriges kristna arv, som ges ut av Världen idag. Boken, som bygger på en artikelserie i Världen idag, är skriven av Kjell O Lejon, professor i kyrkohistoria vid Linköpings universitet.

Läs mer av artikeln på Världen idags hemsida »